Konstituisan Upravni odbor Agencije za sigurnost hrane BiH

Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održana je 27. februara 2016. godine u Mostaru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 16.12.2015. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/16), kojom su za članove Upravnog odbora imenovani:

 • Ljiljana Lovrić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
 • Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine;
 • Seid Uzunović, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Branko Nikolić, Federalno ministarstvo zdravstva;
 • Jelena Đaković – Dević, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;
 • Edina Sijerčić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 • Viktor Lasić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru;
 • Božana Vranješ, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Dragana Oklješa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Amra Vučjak, Federalno ministarstvo trgovine;
 • Dušanka Tegeltija, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske;
 • Jozo Veselčić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • Emir Đedović;
 • Senad Huseinagić i
 • Pavo Radić.

Upravni odbor je za predsjednicu izabrao Dušanku Tegeltiju, predstavnicu Ministarstva trgovine i turizma RS, a za sekretaricu Upravnog odbora, na prijedlog direktora Agencije, imenovana je Amela Isić, stručna saradnica za pravne poslove u Agenciji. Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Informaciju o stanju realizacije aktivnosti na izradi pravnih propisa Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao i Izvještaj o provedenom Planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini.