Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima započela je povlačenje i opoziv sa tržišta proizvoda „Fruchtcocktail mit Maracujasaft, leicht gezuckert”, pakovan u limenci od 425 grama, broj lota: CFCL01BP 2108 bzw. GFCPB 21517330715, sa oznakom „najbolje upotrijebiti do: 31/12/2018“, a prodaje se pod robnom markom „iska Qualität”.

Radi se o voćnom koktelu za koji je laboratorijskim analizama u Kasselu, Njemačka, utvrđeno da sadrži genetski modificiranu papaju, koja nije odobrena za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, kao ni Evropske unije. Proizvod je u Bosnu i Hercegovinu uvezen iz Njemačke, a zemlja porijekla je Tajland.

Navedene aktivnosti provode se na osnovu obavijesti koju je Agencija dobila kao kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF).

Prema raspoloživim informacijama, proizvod ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača. Međutim, obzirom da nema odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, preporučujemo potrošačima koji su eventualno u posjedu istoga da proizvod vrate subjektu u poslovanju sa hranom kod kojega su ga kupili, te da iskoriste zakonsko pravo na naknadu za povrat proizvoda.

Nakon prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih organa Agencija će obavijestiti potrošače o rezultatima navedenih aktivnosti.