Obilježen Međunarodni dan sigurnosti hrane

U prisustvu brojnih visokih zvanica i gostiju, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, obilježila je prikladnom svečanošću Međunarodni dan sigurnosti hrane koji je ove godine, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN-a, po prvi put obilježen širom svijeta. Svečanost je održana 7. juna 2019. godine u Gradskoj vijećnici u Mostaru. U prvom dijelu programa predstavnicima nadležnih domaćih i međunarodnih institucija i udruženja obratili su se:

  • Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,
  • Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
  • Peter Duffy, šef Misije USAID u BiH,
  • Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH,
  • Miroslav Bojić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
  • Maja Došenović, program menadžer Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, istaknuo je u svom obraćanju da sigurnost hrane ima direktan utjecaj na zdravlje potrošača, ekonomski razvoj, poljoprivredu, osiguranje dovoljnih količina hrane, pristup tržištu, turizam, biodiverzitet i održivi razvoj. Direktor Agencije je, između ostalog, rekao da je sigurnost hrane zajednička odgovornost države, naučno-istraživačkih institucija, stručnih organizacija, subjekata u poslovanju sa hranom i samih potrošača. U skladu sa porukom prvog Međunarodnog dana sigurnosti hrane, naglasio je da svi imaju obavezu da daju svoj doprinos u očuvanju sigurnosti hrane.

sdshs2

U drugom dijelu programa održana je promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“ čiji je izdavač Agencija za sigurnost hrane BiH. Prisutnima su se obratili recenzenti monografije akademik prof.dr. Novo Pržulj i prof. dr Kasim Bajrović, mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH i prof. dr Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za GMO i koautor monografije.

sdsh22

sdsh3

U muzičkom dijelu programa nastupili su Bruno Vuger, Robert Sivrić i Ivan Zvonimir Stejskal, studenti komorne muzike Studija muzičke umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.