Objavljene Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda

Uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda.

Smjernice predstavljaju doprinos Agencije unaprjeđenju kvalitete meda u Bosni i Hercegovini, a njihovoj izradi prethodilo je više aktivnosti među kojima izdvajamo izradu i ažuriranje propisa o kvalitetu meda i metodama za kontrolu meda te implementaciju Monitoringa kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu.

Kvalitetna interpretacija dobivenih rezultata monitoringa dat će bolji uvid u pravo stanje na tržištu meda. Preduslov za to je dobra saradnja i odgovarajuća sprega između inspekcijskih organa (provođenje redovnog nadzora na i oko pčelinjaka, kao i u maloprodaji), laboratorija (edukacije, uvođenje novih metoda) i Agencije koja u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi planove praćenja – monitoringa hrane.

Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda u poglavlju „Interpretacija rezultata ispitivanja kvaliteta meda“ obrađuju ključne parametre za organoleptička i fizikalno-hemijska ispitivanja kvaliteta meda. Također sadrže listu zakonskih propisa relevantnih za njihovu primjenu te informacije o uzorkovanju meda i analitičkim metodama za ispitivanje uzoraka.

Praćenje kvaliteta meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kvaliteta meda putem fizikalno-hemijske analize može biti od velikog značaja. Koristeći preporučenu i ciljanu analizu parametara kvaliteta meda, rezultati mogu pomoći u određivanju je li proizvod definisan unutar propisanih granica kvaliteta, a također mogu pomoći u određivanju i kategorizaciji samog meda zavisno o njegovom geografskom i botaničkom porijeklu.

Kontrolisanje i uklanjanje nepravilno deklarisanog ili patvorenog (falsifikovanog) meda sa tržišta doprinijet će jačanju konkurentnosti bh. pčelara i zaštiti zdravlja potrošača, a  isto tako znatno će doprinijeti jačanju povjerenja potrošača u bosanskohercegovački med.

Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda dostupne su na sljedećem linku.