Obuka o zahtjevima službenih kontrola i sprječavanju patvorenja meda

Dvodnevna obuka o zahtjevima službenih kontrola i sprječavanju patvorenja meda održana je 1. i 2. decembra 2022. godine na Buni, Mostar. Obuku namijenjenu predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini organizirala je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU“.

Predstavnici Nacionalnog ureda za sigurnost prehrambenog lanca Mađarske (NEBIH) predstavili su učesnicima obuke pravni osnov za regulisanje kvaliteta meda u Evropskoj uniji i međunarodne standarde za ispitivanje kvaliteta meda. Također su prenijeli iskustva nadležnih institucija Mađarske u vezi sa uzorkovanjem i označavanjem meda, kao i o metodama, koje se koriste za detekciju patvorenog meda.

S predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini razgovarano je o provođenju službenih kontrola kvaliteta meda, kao i o utvrđivanju prioriteta na osnovu procjene rizika. Učesnici obuke upoznati su i sa laboratorijskim metodama koje se u Mađarskoj koriste za ispitivanja kvaliteta meda (klasične, IRMS, NMR, profil metala, profil aroma, biološki test…).

IPA Twinning projekt „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU” finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura, a provodi ga konzorcij predvođen nadležnim institucijama za sigurnost hrane Litvanije sa partnerima iz Italije i Mađarske.