Održana IX sjednica Vijeća za GMO

Deveta sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme održana je 28. aprila 2016. godine u Banja Luci. Sjednicom je predsjedavao prof. dr. Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za GMO, a održana je shodno sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje Zapisnika VIII sjednice Vijeća za GMO,
  2. Razmatranje Zahtjeva subjekta u poslovanju sa hranom za životinje za izdavanje rješenja za GM hranu za životinje („Dalprom“ d.o.o. Zvornik) u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15),
  3. Razmatranje upita Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (br. 03-02-50-1015/16 od 29.03.2016. godine),
  4. Razmatranje prijedloga odgovora na zahtjev Sekretarijata konvencije o biološkoj raznolikosti koji se odnosi na dostavu informacije vezano za Kartagena protokol,
  5. Razmatranje pripremnih aktivnosti u vezi sa organizacijom tematske sjednice o sprovedbi službenih kontrola hrane i hrane za životinje, odnosno uzorkovanja, označavanja, kao i sljedivosti proizvoda u svim fazama proizvodnje, obrade, skladištenja, distribucije i uvoza proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati GMO,
  6. Razno.

U skladu sa zaključkom Vijeća za GMO, na X tematskoj sjednici Vijeća razmatrat će se sprovedba službenih kontrola hrane i hrane za životinje, odnosno uzorkovanje, označavanje i sljedivost proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati GMO u svim fazama proizvodnje, obrade, skladištenja i distribucije proizvoda. Na sjednicu će biti pozvani predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, te inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH nadležnih za hranu i hranu za životinje, a bit će održana u drugoj polovini maja.