Održana Radionica o informiranju potrošača o hrani

U cilju unaprjeđenja provedbe Pravilnika o pružanju obavijesti o hrani potrošačima (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/13), Agencija za sigurnost Bosne i Hercegovine je, uz podršku TAIEX-a, organizirala Radionicu o informiranju potrošača o hrani, koja je održana na Ilidži 22.10.2015. godine.

Radionici je nazočilo oko 80 predstavnika nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, subjekata u poslovanju s hranom i udruga potrošača, a predavanja su održali eksperti iz Grčke i Slovačke, te predstavnik Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Radionicu je otvorio prof.dr. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je, između ostaloga, u svom obraćanju naveo kako je cilj Radionice da se u najvećoj mogućoj mjeri upoznaju sudionici u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa aktualnim stanjem u pogledu zakonodavnog okvira za informiranje potrošača u našoj zemlji i Europskoj uniji, te da se raspravlja o izazovima pri izradi i provedbi propisa o hrani i donesu zajednički zaključci koji će doprinijeti što boljem funkcioniranju sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani.

U cilju učinkovite primjene Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani, odmah po donošenju Pravilnika, Agencija je, uz tehničku potporu International Finance Corporation (IFC), pripremila „Brošuru o primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani“, te ukupno 240 primjeraka iste dostavila na adresu 21 nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i tri udruge građana.

Primjena Pravilnika o pružanju informacija o hrani potrošačima u Bosni i Hercegovini obvezujuća je od 13. prosinca 2014. godine, izuzev članka 9. stavak (1) točke 1) ovoga pravilnika, koji će se primjenjivati od 13. prosinca 2016. godine, te Dijela B. Aneksa VI. ovoga pravilnika, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine. Pravilnik je usklađen s Uredbom (EU) 1169/2011, a njegova primjena jamči visok stupanj zaštite potrošača u pogledu informacija o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za informacijama, uz istovremeno osiguravanje nesmetanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, te osiguranje preduvjeta za izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine.

Cilj donošenja Pravilnika je davanje ispravnih i jasnih informacija o hrani potrošačima, omogućavanje izbora hrane koji odgovara prehrambenim potrebama pojedinca, te pojednostavljenje postojećih propisa o označavanju hrane radi jedinstvene primjene.

Prezentacije održane u sklopu Radionice možete pogledati i preuzeti otvaranjem sljedećih poveznica: