Poziv na sastanak o implementaciji propisa o maslinovom ulju

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje („Službeni glasnik BiH“, broj 81/12), Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) i Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

U cilju implementacije navedenih propisa u skladu sa zahtjevima i standardima Evropske unije, koji omogućavaju visok nivo zaštite zdravlja potrošača i interesa proizvođača, Agencija organizuje sastanak sa proizvođačima maslinovog ulja na kojemće se razmijeniti iskustva i mišljenja proizvođača i predstavnika nadležnih organa.

Sastanak će biti održan u utorak, 20.01.2015. godine u sjedištu Agencije za sigurnost hrane BiH, dr. Ante Starčevića bb, zgrada Integra, IV sprat, sa početkom u 11:00 sati.

Učešće na sastanku možete potvrditi najkasnije do 19.1.2015. godine na telefon 036/336-950, fax: 036/336-990 ili e-mail: nikolic@fsa.gov.ba.