Priopćenje za javnost u povodu Svjetskog dana hrane

U povodu 16.10., Svjetskog dana hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke svim potrošačima, subjektima u poslovanju s hranom i službenicima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Agencija za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u kontinuitetu poduzima sistemske mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovaju s hranom na tržištu. Sve mjere zasnivaju se na propisima o hrani, koje inicira i priprema Agencija u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. Propisi o hrani kontinuirano se usklađuju sa zakonodavstvom EU, a u iste su ugrađeni najnoviji znanstveni standardi čime se na najbolji način štiti zdravlje potrošača. Od osnivanja Agencije pripremljeno je i u „Službenom glasniku BiH“ objavljeno oko 140 propisa o hrani, kojima su preuzete odgovarajuće uredbe, direktive, odluke i standardi EU, koji su postali obvezujući za sve učesnike u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

U današnjim uvjetima globalne trgovine hranom uvijek postoji rizik da se zdravstveno neispravna hrana nađe na tržištima više zemalja u veoma kratkom vremenu. Stoga je izuzetno značajno da u BiH postoje sustavi brzog obavještavanja, kao što su RASFF i INFOSAN, kako bi Agencija i druge nadležne institucije mogle u navedenim situacijama otkloniti ili minimizirati rizik porijeklom iz hrane. U pogledu zdravstvene ispravnosti hrane, prema podacima o laboratorijskim analizama hrane, kao i podacima o bolestima koje se prenose putem hrane nema značajnih odstupanja od situacije u zemljama okruženja i regije.

Ovom prilikom želimo najaviti predstojeći „Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, te voća i povrća za 2015. godinu“ u okviru kojeg će, počevši od 21.10.2015. godine u 25 gradova i općina u Bosni i Hercegovini biti uzeto oko 530 uzoraka, te urađeno oko 4 550 laboratorijskih analiza.

Potrošačima u cilju zaštite zdravlja, ovim putem, preporučujemo da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija, te da obrate pažnju na sadržaj deklaracije i organoleptička svojstva proizvoda, a subjekte u poslovanju s hranom podsjećamo na njihovu zakonsku odgovornost da na tržište mogu stavljati samo zdravstveno ispravnu hranu.