Promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. novembra 2019. godine održana je promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je nakladnik Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Genetički modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, zbog čega je njihovo poznavanje veoma važno, ne samo naučnicima nego i najširim grupama proizvođača, potrošača i stanovništva općenito. Kako bi javnost zauzela pravilan stav i formirala mišljenje o GMO-u i tehnologiji kojom se oni proizvode, kao i svim potencijalima i prednostima, ali i mogućim rizicima i negativnim   posljedicama ove tehnologije te o zakonskim propisima kojima je u BiH uređena ova problematika usaglašenim sa zakonodavstvom EU, potrebno je imati blagovremenu, lako razumljivu i objektivnu informaciju, što je ujedno i osnovni cilj ove monografije.

U recenziji prof.dr. Kasima Bajrovića, naučnog savjetnika Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i jednog od promotora monografije naglašeno je, između ostalog, da „autori pitanje GMO na vrlo jasan i pregledan način stavljaju u društveni kontekst u kojem su GMO kao neznanac opterećeni različitim (ne)naučnim, bioetičkim, društvenim, ekonomskim, političkim i religijskim kontroverzama.“

O monografiji su, također, govorili dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, akademik prof.dr. Novo Pržulj, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i prof.dr. Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, a riječi dobrodošlice učesnicima je uputio prof.dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Autori monografije su prof.dr Vojislav Trkulja, prof.dr.sc. Dalibor Ballian, prof.dr.Stojko Vidović, prof.dr.Rifet Terzić, prof.dr.sc. Ivan Ostojić, prof.dr. Faruk Čaklovica, prof.dr. Ahmed Džubur, dr.sci. Džemil Hajrić, prof.dr. Goran Perković, mr.sci Dragan Brenjo i Armin Čolaković, doktor veterinarske medicine. Monografija je objavljena na četiri jezika – bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom.

promocija direktor

promocija fejzic

monografija2

promocija3