Svjetski dan hrane

U spomen na dan osnivanja Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), 16. oktobra obilježava se kao Svjetski dan hrane. Ove godine Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu je odlučila skrenuti pažnju javnosti na uticaj klimatskih promjena na poljoprivredu i hranu, te je moto Svjetskog dana hrane 2016. ˝Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda, takođe, moraju.˝

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u našoj zemlji svakodnevno radi na zaštiti zdravlja i interesa potrošača kroz niz sistemskih mjera koje omogućavaju osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane. To podrazumijeva izradu pravnih propisa utemeljenih na standardima Evropske unije, jačanje kapaciteta nadležnih institucija, inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju sa hranom, te kontinuiranu saradnju i razmjenu iskustva i informacija sa referentnim međunarodnim organizacijama kao što su EFSA, FAO, WHO.

Pored toga, Agencija kao nacionalna kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, preduzima mjere povlačenja i opoziva zdravstveno neispravne hrane sa tržišta Bosne i Hercegovine u slučajevima kada dobije obavijest o riziku za ljudsko zdravlje uzrokovanom hranom.

U saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima ovih dana je uspješno završen Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u okviru kojeg su uzorci 10 vrsta voća i povrća na tržištu Bosne i Hercegovine analizirani na prisustvo 190 aktivnih tvari, a sve to kako bi se provjerilo da li je nivo ostataka pesticida u proizvodima biljnog porijekla na tržištu Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima, te preduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača.

Svim potrošačima u Bosni i Hercegovini ovim putem čestitamo Svjetski dan hrane, te im preporučujemo da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija, a subjekte u poslovanju sa hranom podsjećamo na njihovu zakonsku odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane.