Svjetski dan sigurnosti hrane

Uz slogan “Standardi za hranu čuvaju živote”, 7. juna se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane.

Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je “Dan otvorenih vrata” i tematska predavanja za studente Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”. Studentima su predstavljene ključne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uključujući usaglašavanje propisa o hrani u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU, istraživanja, projekte i mogućnosti stručnog usavršavanja mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine.

Svjetskom danu sigurnosti hrane posvećena je i tematska diskusija na XXXIV. sjednici Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Tema Svjetskog dana sigurnosti hrane 2023. podudara se sa 60. godišnjicom Komisije Codex Alimentarius, međunarodnog tijela za izradu i donošenje standarda o hrani, koje su 1963. godine uspostavili Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ova tema izabrana je kako bi potaknula zagovornike sigurnosti hrane širom svijeta da se usredotoče na značaj primjene standarda o hrani u svim fazama proizvodnje hrane – od polja do stola.

Standardi o hrani predstavljaju osnov za sigurnost i kvalitet hrane. Između ostalog, standardi pružaju subjektima u poslovanju sa hranom smjernice za dobru higijensku praksu, definišu maksimalno dozvoljene količine za kontaminante i aditive u hrani i maksimalno dozvoljene nivoe ostataka pesticida i veterinarskih lijekova u hrani te omogućavaju potrošačima informacije o sastavu, alergenima i nutritivnoj vrijednosti hrane.

Sigurnost hrane nije samo ključna komponenta sigurnog snabdjevanja hranom, nego ima presudnu ulogu u prevenciji bolesti koje se prenose hranom. Prema procjenama WHO i FAO, na globalnom nivou 420 000 ljudi godišnje umire, a 600 miliona se razbolijeva od različitih bolesti koje se prenose hranom.