U 2021. godini priznate četiri vode iz Bosne i Hercegovine

XV. sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini održana je 21. decembra 2021. godine u Mostaru. Redovnim radom Komisije održan je kontinuitet procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, a proizvođačima vode omogućena je konstantna podrška u postupku priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda.

U 2021. godini, nakon provedenog postupka, priznato je šest novih voda, od čega su četiri iz Bosne i Hercegovine. Lista priznatih prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini ažurira se na godišnjem nivou, a objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije. Lista je dostupna na sljedećem linku.

Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda sastoji se od predstavnika nadležnih institucija u u Bosni i Hercegovini. Uspostavljena je u skladu s Odlukom o osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 43/20), koja je donesena na 9. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. juna 2020. godine.

Sva prirodna mineralna i prirodna izvorska voda, koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, mora biti priznata od strane Komisije i mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu s odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/10 i 32/12). Komisija provodi postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, nakon čega Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi odgovarajuće rješenje kojim utvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika.