VM BiH: Donesen Pravilnik o čaju, voćnom čaju, biljnom čaju i instant čaju

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na 4. sjednici, održanoj 2. marta 2023. godine, Pravilnik o čaju, voćnom čaju, biljnom čaju i instant čaju.

Pravilnikom o čaju, voćnom čaju, biljnom čaju i instant čaju propisani su minimalni uslovi za kvalitet, te drugi zahtjevi, koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu čaja. Odredbe ovog propisa ne primjenjuju se na biljne sirovine u prometu, čajeve koji spadaju u kategoriju dijetetskih proizvoda i tradicionalne biljne lijekove (ljekoviti čajevi).

Cilj donošenja ovog pravilnika je omogućavanje upotrebe međunarodno priznatih analiza za ispitivanje kvaliteta čaja u cilju zaštite zdravlja potrošača, te otklanjanje nedostataka uočenih prilikom implementacije prethodno donesenog pravilnika, koji su predstavljali poteškoće proizvođačima.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“, a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik о biljnom, voćnom i instant čaju („Službeni glasnik BiH“, broj 54/11).

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Pravilnik o čaju, voćnom čaju, biljnom čaju i instant čaju bit će dostupan i putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (https://fsa.gov.ba/bs/propisi-o-hrani/propisi-o-hrani-na-snazi/).