BiH MENU projekt: Održana obuka trenera

U okviru Programa posebne namjene „Prehrambene navike stanovništva“ u Mostaru je 25. i 26. septembra 2017. godine održana obuka trenera o primjeni platforme za prikupljanje podataka o konzumaciji hrane, sveobuhvatnu procjenu unosa hrane i planiranje ishrane (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ova platforma bit će korištena kroz projekt istraživanja prehrambenih navika odraslih u skladu sa EU MENU metodologijom koji Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sprovodi u periodu od 2017.-2021. godine uz finansijsku podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Obuka je bila namijenjena članovima tima BiH MENU projekta, kojeg čine predstavnici Agencije, entitetskih zavoda za javno zdravstvo te fakulteta koji će učestvovati u sprovedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Pored DAP-a, savjetnički tim iz Srbije prezentovao je članovima BIH MENU projekta anketne upitnike, knjigu veličine porcija, metodologiju pilot istraživanja prehrambenih navika uz testiranje upitnika, upitnik o učestalosti konzumacije pojedinih grupa hrane te upitnik o fizičkoj aktivnosti anketiranih osoba.

Održane su i tri vježbe o popunjavanju upitnika, unosu podataka u softver i o kodiranju nove hrane u sistemu FoodEx2.

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sistema sigurnosti hrane kroz implementaciju osnovnih principa analize rizika sa ciljem uspostavljanja modernog sistema sigurnosti hrane na čemu se zasniva i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Osnovne informacije na kojima se zasniva odgovarajuća procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj projekt podržan od strane EFSA-e i sprovodi se u skladu sa EU MENU metodologijom, što garantuje da su prikupljeni podaci u BiH usklađeni sa podacimazemalja članica EU i dio su opće evropske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Evrope.