Održana „Radionica o spremnosti za upravljanje kriznim situacijama u oblasti hrane i hrane za životinje“

U organizaciji Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Sarajevu je 26. i 27. juna 2024. godine održana „Radionica o spremnosti za upravljanje kriznim situacijama u oblasti hrane i hrane za životinje“.

Radionica je organizirana s ciljem unaprjeđenja kapaciteta za odgovor u kriznim situacijama u oblasti hrane i hrane za životinje u zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u dijelu procjene rizika i komunikacije rizika, koje su u nadležnosti EFSA-e.

Službenici iz nadležnih institucija zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji imali su priliku steći saznanja o konceptima upravljanja kriznim situacijama, uključujući procedure koje primjenjuje EFSA.

Na radionici su učestvovali službenici koji rade na poslovima procjene rizika, upravljanja rizicima i komunikacije rizika iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.

Kroz predavanja i simulacijske vježbe, eksperti iz zemalja Evropske unije pojasnili su učesnicima radionice proces planiranja i odgovora na kriznu situaciju uzrokovanu biološkim opasnostima u hrani.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu kontakt tačke EFSA-e za Bosnu i Hercegovinu, pružila je tehničku podršku organizaciji radionice.

Radionica je održana u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), u dijelu koji se odnosi na “Pripremne mjere za učešće pretpristupnih zemalja u radu EFSA u periodu 2023-2026”. Očekivani rezultati navedenog programa su ojačani kapaciteti pretpristupnih zemalja za procjenu rizika i komunikaciju rizika porijeklom iz hrane, te unaprjeđena saradnja, komunikacija, vidljivost i integracija na nacionalnom, regionalnom, evropskom i globalnom nivou.