Održana obuka o primjeni IMPRORISK modela za procjenu rizika

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je, u saradnji s Glavnim državnim laboratorijem Kipra (State General Laboratory, SGL), obuku o primjeni IMPRORISK modela koja je održana 6. juna 2024. godine na Buni, Mostar. IMPRORISK model služi za procjenu rizika. Razvijen je na Kipru, a pruža doprinos usklađivanju  metodologija za procjenu prehrambene izloženosti u Evropi.

Na obuci je učestvovalo 19 službenika iz institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući predstavnike Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, entitetskih ministarstava poljoprivrede, instituta, zavoda i fakulteta.

U uvodnom dijelu obuke, učesnicima se obratio dr.sci. Slobodan Dojčinović, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je naglasio značaj razmjene iskustava o primjeni savremenih  modela i metodologija procjene rizika sa aspekta zaštite zdravlja potrošača.

U praktičnom dijelu obuke, Aspasia Sarandi i Demetris Kafouris, predavači iz Glavnog državnog laboratorija Kipra, koristeći podatke o konzumaciji hrane u Bosni i Hercegovini, upoznali su polaznike obuke sa načinom funkcionisanja i korištenja IMPRORISK modela.

IMPRORISK model, između ostalog, doprinosi procesu donošenja odluka i upravljanja rizicima porijeklom iz hrane. Pruža informacije o  procentu stanovništva čija izloženost specifičnim hemijskim supstancama prelazi orijentacijske vrijednosti koje utječu na zdravlje ljudi.

Obuka o IMPRORISK modelu organizovana je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.  Tim povodom, 7. juna 2024. godine u Mostaru će biti održana i Međunarodna konferencija „Jedno zdravlje – trenutno stanje i izazovi za implementaciju“, koju Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizuje uz podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).