Direktor Agencije na 63. sastanku Savjetodavnog foruma EFSA-e

Mr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prisustvovao je 63. sastanku Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koji je održan na Malti 7. i 8.3.2017. godine pod predsjedavanjem Bernharda Urla, izvršnog direktora EFSA-e, što je bilo prvo zvanično učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na sastanku Savjetodavnog foruma.

Na sastanku su, između ostalog, razmatrane ključne trenutne aktivnosti EFSA-e, poput poput saradnje sa državama članicama EU u oblasti nove hrane i rezultata nacionalnih prehrambenih studija (2012-2014).

Takođe je analiziran Nacrt plana međunarodne naučne saradnje EFSA-e 2017-2020, te je vođena rasprava o jačanju kapaciteta za procjenu rizika na međunarodnom nivou.

Savjetodavni forum je organ koji ima savjetodavnu funkciju prema izvršnom direktoru EFSA-e, a posebno u procesu izrade Prijedloga Programa rada EFSA-e. Sastoji se od predstavnika nacionalnih organa nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a, dok Bosna i Hercegovina, predstavnici zemalja kandidata za članstvo EU, Norveške, Islanda, Švicarske i Evropske komisije učestvuju na sastancima u svojstvu posmatrača.