EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i države članice EU završili su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti ove zaključke prilikom odlučivanja o zadržavanju glifosata na popisu aktivnih tvari odobrenih u EU, a također će ih koristiti i zemlje članice EU kod ponovne procijene sigurnosti pesticida koji sadrže glifosat, a koji se koriste na njihovom teritoriju.

Stručna skupina za recenziju, sastavljena od EFSA-inih znanstvenika i predstavnika institucija nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU, postavila je akutnu referentnu dozu (ARfD) za glifosat od 0,5 mg/kg tjelesne težine.

„Uvođenjem akutne referentne doze dodatno smo postrožili način procjene potencijalnih rizika od glifosata u budućnosti. Što se tiče kancerogenosti, nije vjerojatno da je ova tvar kancerogena,” izjavio je Jose Tarazona, voditelj EFSA-inog Odjela za pesticide.

EFSA će koristiti nove toksikološke vrijednosti tijekom preispitivanja maksimalnih razina ostataka glifosata u hrani, koje će se provoditi u suradnji s državama članicama EU u 2016. godini.

Glifosat je aktivna kemijska tvar koja se koristi u velikom broju pesticida i njegova uporaba u EU podliježe strogim propisima. EFSA-ina recenzija provedena je u sklopu pravnog procesa potrebnog za obnovu odobrenja za uporabu glifosata u EU.

Dodatne informacije možete pronaći na  http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112