EFSA/ECDC: Visok nivo antimikrobne rezistencije u zoonotskim bakterijama i bakterijama indikatorima kod ljudi, životinja i u hrani u EU u 2016. godini

Bakterije izolirane kod ljudi i životinja nastavljaju pokazivati rezistenciju prema antibioticima, zaključak je izvještaja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenog 27. februara 2018. godine. Antimikrobna rezistencija je ovim izvještajem potvrđena kao jedna od glavnih prijetnji u oblasti javnog zdravstva s obzirom da umanjuje efikasnost pojedinih opcija liječenja.

Vytenis Andriukaitis, komesar Evropske komisije za zdravlje i sigurnost hrane potvrdio je svoju opredijeljenost za suočavanje sa izazovima koje nosi antimikrobna rezistencija. „Nivoi antimikrobne rezistencije još uvijek se razlikuju od jedne do druge zemlje EU. Važno je da svi zajedno obnovimo našu opredijeljenost za suočavanje sa antimikrobnom rezistencijom kroz fokusiranje na ključne segmente Akcionog plana EU za borbu protiv antimikrobne rezistencije „One Health“.

Prema podacima iz 2016. godine zabilježena je rezistencija kod peradi na karbapeneme, koji nisu odobreni za upotrebu u liječenju životinja te visok nivo rezistencije ESBL- producirajuće Salmonella Kentucky na ciprofloksacin kod ljudi koja je po prvi put prijavljena u četiri zemlje.

Marta Hugas, šefica Odjeljenja za biološke opasnosti i kontaminante pri EFSA-i upozorila je da je alarmantno otkriće rezistencije na karbapeneme kod peradi te rezistencije meticilin rezistentne Staphylococcus aureus na linezolid kod svinja s obzirom da se ovi antibiotici koriste za liječenje ozbiljnih infekcija kod ljudi. Stoga je naglasila da je veoma značajno da upravitelji rizika uzmu u razmatranje ove podatke.

Predstavnici ECDC-a izrazili su zabrinutost što bakterije Salmonella i Campylobacter kod ljudi pokazuju visok nivo antimikrobne rezistencije. Pozvali su na nastavak istraživanja kako bi se utvrdio uzrok i preveniralo širenje visoko rezistentnih sojeva kao što je ESBL- producirajuća Salmonella Kentucky.

Zbirni izvještaj EU o antimikrobnoj rezistenciji u zoonotskim bakterijama i bakterijama indikatorima kod ljudi, životinja i u hrani u 2016. godini možete pročitati ovdje.