EFSA i ECDC: Broj listerioza i kampilobakterioza u EU i dalje u porastu

Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Lysteria monocytogenes i Campylobacter spp. u porastu je i u 2014. godini, što predstavlja nastavak trenda započetog 2008. godine. To je glavni zaključak posljednjeg godišnjeg izvještaja o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Evropskoj uniji, koje su objavili Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

U odnosu na 2013. godinu, broj humanih listerioza veći je za 16% sa ukupno 2161 potvrđenih slučajeva u 2014. godini. Iako je navedeni broj relativno nizak, povećanje broja potvrđenih slučajeva listerioze je zabrinjavajuće s obzirom da  je nadzor ove bolesti usmjeren na nekoliko oblika bolesti sa povećanim stepenom  smrtnosti, osobito kod starijih i osoba sa oslabljenima imunološkim sistemom, u odnosu na ostale bolesti koje se prenose hranom.  Lysteria monocytogenes, bakterija koja uzrokuje listeriozu kod ljudi i životinja, rijetko prelazi propisane granične vrijednosti u hrani spremnoj za konzumaciju, koja predstavlja najčešći izvor zaraze za ljude.

Kampilobakterioza je i dalje najčešće prijavljena bolest koja se prenosi hranom u EU, a trend rasta prisutan je od 2005. Broj prijavljenih potvrđenih slučajeva u 2014. iznosio je 236851, odnosno 22067 više slučajeva (10%) u usporedbi sa 2013. godinom.  U hrani, Campylobacter spp. najčešće je pronađen u pilećem mesu. Većina zemalja članica EU prijavila je povećanje broja slučajeva kampilobakterioze, što se djelimično može pripisati poboljšanju sistema nadzora i/ili poboljšanom dijagnostikom u nekim zemljama.  

 „Svi glavni učesnici u lancu hrane moraju zajedno djelovati na poboljšanje monitoringa na nivou EU. Takva je saradnja ključna kako bi se smanjio broj slučajeva ovih bolesti“, izjavila je Marta Hugas, načelnica EFSA-inog Odjela za biološke opasnosti i kontaminante.

Izvještaj se može preuzeti na sljedećem linku: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4329