EFSA i ECDC: Potvrđena 32 slučaja oboljenja uzrokovanih bakterijom Salmonella Poona

Bakterija Salmonella Poona uzročnik je 32 potvrđena slučaja oboljenja djece u Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu koja su prijavljena u periodu od augusta 2018. do februara 2019. godine. U zajedničkom izvještaju koji su tim povodom objavili Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) navedena oboljenja povezuju se sa konzumacijom formule za dojenčad na bazi riže koja je proizvedena u Španiji, a na tržište stavljena od strane kompanije iz Francuske.

Prema podacima EFSA-e i ECDC-a, ovi proizvodi distribuirani su kroz veleprodajni lanac i putem interneta u zemlje EU, EFTA-e i druge zemlje. U zemljama u koje su distribuirani proizvodi koji se povezuju sa oboljenjima izdana su javna upozorenja i proveden je opoziv proizvoda, što bi, po mišljenju stručnjaka, trebalo smanjiti rizik od novih infekcija.

Sve dosad provedene analize uzoraka koji pripadaju spornim šaržama proizvoda iz tvornice u Španiji bile su negativne na prisutnost bakterije Salmonella Poona. Prema procjeni EFSA-e i ECDC-a, razlog može biti činjenica da se Salmonella u suhim proizvodima u pravilu teško detektira, a što zahtijeva primjenu metoda uzorkovanja i analiza sa visokim stupnjem osjetljivosti.

Izvještaj EFSA-e i ECDC-a dostupan je na sljedećem linku: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1594