EFSA i EMA: Smanjiti upotrebu antibiotika u liječenju životinja

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropska agencija za lijekove (EMA) razmatrale su mjere koje se provode u Evropskoj uniji s ciljem smanjenja upotrebe antibiotika u liječenju životinja.

Zaključili su da je potrebno svesti upotrebu antibiotika na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za liječenje zaraznih bolesti životinja. Osim u izuzetnim slučajevima, u prevenciji zaraznih oboljenja potrebno je dati prednost alternativnim mjerama, a ključni antibiotici koji se koriste i u humanoj medicini trebali bi se pri liječenju životinja koristiti samo ukoliko ne postoje druga rješenja.

Kao alternativa antibioticima, kojom se može unaprijediti zdravlje životinja i smanjiti upotreba antibiotika, mogu poslužiti vakcine, probiotici, prebiotici, bakteriofagi i organske kiseline.

Antimikrobna rezistencija je jedan od najvećih problema javnog zdravstva na globalnom nivou, čijem širenju doprinosi i upotreba antibiotika u liječenju životinja, te je stoga od ključnog značaja ograničenje upotrebe antibiotika na najmanju neophodnu mjeru.

Zajedničko naučno mišljenje EFSA-e i EMA-e o mjerama za smanjenje upotrebe antimikrobnih agensa u stočarstvu na području EU i utjecaju na sigurnost hrane dostupno je na sljedećem linku:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full