EFSA: Naučna izjava i hitni savjet o bolesti kvrgave kože

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je, na zahtjev Evropske komisije, pripremila naučnu izjavu i hitni savjet o bolesti kvrgave kože (LSD), a ove aktivnosti uslijedile su nakon brzog širenja bolesti u Grčkoj i Bugarskoj, te drugim zemljama Balkana.

Vakcinacija goveda je, prema mišljenju eksperata EFSA-e, najefektivnija opcija za kontrolu širenja bolesti kvrgave kože. To je jedan od glavnih zaključaka naučne izjave o učinkovitosti različitih opcija kontrole širenja ove bolesti koja uzrokuje velike ekonomske štete.  Bolest kvrgave kože je virusno oboljenje goveda, a prenosi se putem insekata koji se hrane krvlju, poput određenih vrsta muha i komaraca ili krpelja.

Prema tvrdnjama eksperata EFSA-e, kada se vakcinacija provede na adekvatan način, parcijalno uništavanje zaraženih životinja je jednako efektivno u eradikaciji bolesti, kao i metoda uništavanja cijelog stada, kako je trenutno propisano zakonodavstvom EU. Naglašeno je da je vakcinacija najefektivnija ako se sprovede prije pojave virusa u regionu ili u zemlji. Eksperti preporučuju da se vakcinacija sprovodi na uniforman način u zahvaćenim područjima.

EFSA je koristila matematički model simulacije širenja bolesti u skladu sa različitim mjerama kontrole koje se mogu sprovoditi. Bolest kvrgave kože je prisutna u mnogim zemljama Afrike. Od 2012. godine, širi se sa Srednjeg istoka na Jugoistočnu Evropu. Rizik od daljeg širenja bolesti je visok.

Obavijest EFSA-e dostupna je putem linka: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160809

Hitni savjet EFSA-e o bolesti kvrgave kože u cijelosti se može preuzeti ovdje.