EFSA objavila originalne studije industrije o aspartamu

Podaci koji su dostupni odnose se i na neobjavljene naučne podatke (uključujući 112 izvornih naučnih studija o aspartamu), koji su dostavljani u svrhu odobrenja upotrebe aspartama ranih 1980-tih u Evropi.

Nakon javnog poziva Evropske komisije (EC) za razmatranje naučnih podataka o aspartamu, koji je završen 30. septembra 2011. godine, EFSA je dobila pristup velikom broju objavljenih i neobjavljenih naučnih studija i baza podataka. EFSA trenutno obrađuje prijave za razmatranje procjene rizika od aspartama, koji se koristi u hrani i piću kao zaslađivač.

Pored informacija koje su objavljene na EFSA-inim web stranicama, nakon što nadležni organi dobiju potvrdu rezultata analiza bit će objavljene i ostale naučne studije.
Do danas, EFSA nije provela kompletnu procjenu sigurnosti upotrebe aspartama. Međutim, u proteklom periodu su poduzete mjere od strane nadležnih organa koji se bave problematikom aspartama, te se na osnovu toga redovno vrši pregled novih studija. U maju 2011. godine EFSA je prihvatila zahtjev Evropske komisije da rok za potpunu reevaluaciju primjene aspartama kao umjetnog zaslađivača sa 2020. godine pomjeri na septembar 2012. godine. Nakon završetka reevalucije, EFSA – ina sveobuhvatna procjena rizika o aspartamu će biti na raspolaganju.

Više informacija na linku:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/111124a.htm