EFSA: Poziv za upućene nacionalne eksperte (Seconded National Experts Call)

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je učešće na sastancima različitih naučnih radnih grupa EFSA-e, a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao zvanična kontakt tačka, učestvuje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu posmatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt tačkom za BiH sa osnovnom zadaćom jačanja naučne saradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene naučnih podataka.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja saradnje, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne eksperte (Seconded National Experts).

Ovi eksperti imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a nadležnim organima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tokom perioda upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati saradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne eksperte (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećem  linku:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37