EFSA: Salmoneloza u više zemalja EU

Sedam zemalja je, u periodu od 1. maja – 12. oktobra 2016. godine, prijavilo oboljenja ljudi (112 potvrđenih slučajeva i 148 vjerojatnih) čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis. To su Belgija, Danska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska i UK. Naknadno je Hrvatska prijavila niz slučajeva, uključujući jedan sa smrtnim ishodom, koji su vjerojatno povezani sa navedenim slučajevima oboljenja.

Metodom sekvenciranja cijelog genoma, ispitivanjem hrane i okoliša, te identifikacijom izvora zaraze ustanovljena je poveznica između centra za pakovanje jaja u Poljskoj i navedenih oboljenja. Nalazi upućuju na jaja kao najvjerojatniji uzrok infekcije.

Nadležni organi Poljske i zemalja članica EU u koje su isporučena sumnjiva jaja zaustavili su njihovu distribuciju.

Kako bi se spriječili novi slučajevi oboljenja i hitno identifikovali novi potencijalni slučajevi, Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) preporučili su zemljama članicama intenzivan monitoring.

Zahvaćene zemlje trebale bi nastaviti razmjenjivati informacije o epidemiološkim, mikrobiološkim i okolišnim ispitivanjima, uključujući objavljivanje relevantnih informacija posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), te Sistema ranog upozorenja i odgovora (EWRS) koji predstavlja službeni kanal obavještavanja o prekograničnim prijetnjama.

Prateći obim i ozbiljnost ovoga događaja, novi zabilježeni slučajevi, takođe, se moraju prijavljivati u Epidemiološki informacijski sistem za nadzor bolesti koje se prenose hranom i vodom (Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases, EPIS-FWD).

Tehnički izvještaj EFSA-e i ECDC-a dostupan je na sljedećem linku.