EFSA

 EVROPSKI AUTORITET ZA SIGURNOST HRANE (EFSA)

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne naučne savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.
U nadležnosti Evropskog autoriteta za sigurnost hrane spadaju:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • prehrana,
 • zdravlje i dobrobit životinja,
 • zaštita biljaka,
 • zdravlje biljaka.

Aktivnosti EFSA uključuju:

 • prikupljanje naučnih podataka i stručnih znanja,
 • pružanje nezavisnih, najnovijih naučnih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane,
 • informisanje javnosti o njenom naučnom radu,
 • saradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim odgovornim tijelima,
 • jačanje povjerenja u sistem sigurnosti hrane EU pružanjem pouzdanih savjeta.

Struktura EFSA

EFSA-om upravlja upravljački odbor koji se sastoji od 15 članova. Članovi odbora djeluju u javnom interesu. Ne zastupaju vlade, organizacije ili industrijski sektor.

Odbor određuje proračun EFSA-e i odobrava njezin godišnji program rada.

Izvršni direktor EFSA-e nadležan je za operativna pitanja i pitanja povezana s osobljem. EFSA izrađuje godišnje i višegodišnje programe rada zajedno s Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i državama članicama EU-a. Naučni forum savjetuje izvršnog direktora. Posebno ga savjetuje u vezi sa izradom prijedloga programa rada. Forum je sastavljen od predstavnika nacionalnih tijela nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a. Njegovi članovi su i posmatrači iz Norveške, Islanda, Švicarske i Evropske komisije.

Naučni rad EFSA-e vodi naučni odbor i njegovih 10 komisija, čiji su članovi istaknuti naučnici. Ako je potrebno dodatno stručno znanje, komisija može osnovati radnu grupu. Grupe se sastoje od naučnika iz EFSA-e i vanjskih stručnjaka. Osim toga, EFSA usko sarađuje s drugim agencijama EU-a koje djeluju u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i okoliša:

 • Evropskom agencijom za lijekove (EMA)
 • Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA)
 • Evropskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 • Evropskom agencijom za okoliš (EEA)

Princip rada EFSA

EFSA prima zahtjeve koji se većinom odnose na dostavu naučnih savjeta ili mišljenja, koji su upućeni uglavnom od strane Evropske komisije, ali i iz Evropskog parlamenta ili država članica. U Zahtjevu se navodi ono što se traži od EFSA: (pitanje, projektni zadatak, vremenski okvir i tako dalje).

Po prijemu zahtjeva, EFSA razmatra njegov sadržaj sa Evropskom komisijom i bavi se sa svim pitanjima koja treba pojasniti, između ostalog posebno poštivanja vremenskog roka. Nakon toga, EFSA i Evropska Komisija se dogovore o mandatu, što također uključuje konačni projektni zadatak i međusobno dogovoreni rok.

Za aplikacije koje su vezane za tržište, EFSA vrši validaciju, odnosno provjeru potpunosti zahtjeva i može zatražiti više naučnih informacija od podnosioca prijave.

Nakon toga zahtjev se upućuje na dalje postupanje nekom od naučnih panela EFSA-ili naučnom odboru te se objavljuje u Registru pitanja.

Nakon toga EFSA obično formira radnu grupu za procjenu rizika koja je obično sastavljena od članova vijeća i dodatnih naučnika iz specijalističkih područja, ocjenjuje dostupne naučne informacije što može uključivati podatke sa kojima raspolažu države članice, ili istraživački instituti ili kompanije.

Kada se radi o zahtjevima dostavljenim od strane kompanija, u tom slučaju EFSA ima mogućnost da od podnosioca zahtjeva traži više detaljnijih informacija. Tada radna grupa razvija draft koji nakon toga upućuje Komisiji za diskusiju.

Često se može vršiti i javna publikacija dokumenta u cilju pružanja komentara na isti, kako bi se dostavljeni komentari mogli uzeti u razmatranje i eventualno uvrstiti u revidirani dokument. Nakon toga konsenzusom se vrši usvajanje procjene na plenarnoj sjednici relevantnih panela. Ukoliko dokument ne bude usvojen od strane panela, u tom slučaju isti se vraća radnoj grupi na doradu i pripremu novog nacrta za usvajanje na sljedećoj sjednici panela.

Nakon toga izlazni dokument je obično naučno mišljenje, izjava ili vodič ili neka druga vrsta EFSA dokumenta koja se nakon svih navedenih procedura objavljuje u EFSA Journalu.

U nastavku je dat pregled EFSA Naučne mreže sa linkovima na iste:

EFSA Naučne mreže Link 
Naučna mreža za procjenu rizika na zdravlje i dobrobit životinja http://www.efsa.europa.eu/en/animal-health-and-welfare/networks
Naučna mreža za mikrobiološku procjenu rizika http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Naučna mreža za BSE/TSE (goveđa spongiformna encefalopatija/kravlje ludilo) http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Naučna mreža za prikupljanje podataka o zoonozama http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Naučna mreža o prikupljanju hemijskih podataka http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Naučna mreža za prehrambene navike i podatke o izloženosti http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Naučna mreža za izmjene hitnih mjera http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Naučna mreža za procjenu rizika vezano za GMO (hrana i hrana za životinje) http://www.efsa.europa.eu/en/gmo/networks
Naučna mreža za procjenu rizika vezano za GMO (okoliš)
Naučna mreža za procjenu rizika na zdravlje biljaka http://www.efsa.europa.eu/en/plant-health/networks
Naučna mreža za procjenu rizika vezano za nanotehnologiju u hrani i hrani za životinje http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Naučna mreža za sastojke u hrani i pakovanja http://www.efsa.europa.eu/en/food-ingredients-and-packaging/networks
Naučna mreža o ostacima (reziduama) veterinarskih lijekova http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Naučna mreža Upravnog odbora za pesticide http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks
Naučna mreža za praćenje/monitoring pesticida http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks