Ekspertska misija na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017, koji finansira Evropska komisija, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 13. i 14. marta 2017. godine, održana ekspertska misija na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom, koju je vodila Anca Stoicescu (EFSA). Cilj ekspertske misije bio je podrška nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

U okviru ekspertske misije, na kojoj su aktivno učestvovali imenovani predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Federalnog zavoda za javno zdravstvo i Odjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH, u baze podataka EFSA-e (DWH, Data Warehouse) uneseni su podaci o broju i zdravstvenom statusu životinja, epidemijama uzrokovanim hranom i prevalenci.

em2

Ekspertskoj misiji prethodio je trening koji je EFSA organizovala u oktobru 2016. godine na kojem su pretpristupne zemlje upoznate sa zahtjevima za prikupljanje podataka, alatima i sistemu za izvještavanje o zoonozama, uzročnicima zoonoza, broju i zdravstvenom statusu životinja, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom. Nakon toga je, u februaru 2017. godine ekspert iz Hrvatske agencije za hranu posjetio Bosnu i Hercegovinu, te tom prilikom podijelio s predstavnicima nadležnih institucija iskustva Republike Hrvatske o procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza i uspostavljanja nacionalnog sistema za prikupljanje podataka.