Ekspertska misija o prikupljanju podataka o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom

U okviru EFSA Predpristupnog programa 2015-2017, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) organizovala ekspertsku misiju o prikupljanju podataka i izvještavanju o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom, koja je održana 14. i 15. februara 2017. godine u Mostaru.

Cilj ekspertske misije bio je pružanje pomoći Bosni i Hercegovini za uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

Na ekspertskoj misiji, koju je vodio Dražen Knežević, član Naučne mreže za praćenje podataka o zoonozama EFSA-e, učestvovali su predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Prikupljanje preciznih i pouzdanih podataka je jedan od preduslova za efikasnu procjenu i upravljanje rizikom. Harmonizovan pristup prikupljanju relevantnih podataka pruža mogućnost njihove usporedbe i razmjene među nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa institucijama susjednih zemalja i Evropske unije.