Izvještaj o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji

U Izvještaju o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji je navedeno da je izvršena procjena izloženosti ostacima hemijskih tvari u hrani, te je zaključeno da isti nisu predstavljali dugoročni rizik za zdravlje potrošača.

Evaluacija kratkotrajne izloženosti isključila je rizik za potrošače u 99,6 % uzoraka hrane koji su analizirani na prisustvo pesticida.

U sklopu navedenih analiza EFSA je prvi put testirala novi pristup izloženosti poznat kao kumulativna procjena rizika. Nasuprot uobičajenim tehnikama kojima se rezidue pesticida evaluiraju pojedinačno, ovaj pristup podrazumijeva potencijalne učinke kombinirane izloženosti većem broju hemijskih tvari, koje imaju slična toksikološka svojstva.

Na osnovu procjene kratkoročne akutne izloženosti rizik se nije mogao isključiti za 0,4 % uzoraka, odnosno 79 od ukupno 18 243 analizirana uzorka. Ovaj zaključak je zasnovan na tzv. ˝najgorem mogućem scenariju˝, što podrazumijeva konzumaciju velikog broja porcija hrane koja sadrži najveći izmjeren nivo za svaki pojedinačni pesticid.

EFSA je naglasila značaj navedene probne kumulativne procjene rizika za još efikasnije korištenje navedenog pristupa u budućim istraživanjima, te je također prepoznala potrebu za prikupljanje dodatnih podataka od strane nadležnih organa zemalja članica Evropske unije.

Opširniji podaci dostupni su na sljedećem linku:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3130.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=pesticideresidues