Predstavnik Agencije na sastanku Mreže asistenata kordinatora zemalja pretpristupnog procesa i 30. sastanku kontakt tačaka EFSA-e

Shodno pozivu Evropske agencije za sigurnost hrane, u periodu 7.-9.2.2017. godine,  predstavnik Agencije za sigurnost hrane BiH učestvovao je na sastanku Mreže asistenata kordinatora zemalja pretpristupnog procesa i 30. sastanku kontakt tačaka EFSA-e, koji je održan u Parmi, Italija.

Na sastancima je razmatrana saradnja zemalja pretpristupnog procesa sa EFSA-om, te je prezentirana trenutna situacija u institucijama nadležnim za sigurnost hrane i zajedničke predstojeće aktivnosti. Od zemalja iz pretpristupnog programa, sastancima su, pored predstavnika Bosne i Hercegovine, prisustvovali predstavnici institucija nadležnih za sigurnost hrane iz Turske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Albanije.

Iako je Agencija za sigurnost hrane BiH, kao nacionalno koordinacijsko tijelo za sigurnost hrane, dosad veoma uspješno sarađivala s EFSA-om, po prvi put je na sastanku kontakt tačaka EFSA-e , koji je održan 8. i 9.2.2017. godine, učestvovala kao zvanično imenovana kontakt tačka (Focal Point) Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici 37 zemalja.

Kontakt tačke su na 30. sastanku upoznate s planiranim aktivnostima, načinom koorespodencije i sistemom funkcionisanja EFSA-e, te sa modelom saradnje kroz različite projekte koje će u predstojećem periodu finansirati EU.