Saradnja EFSA-e s nadležnim organima za hranu u Bosni i Hercegovini

Prije priključenja Evropskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uslove. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se finansira iz fondova Evropske komisije, Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) sarađuje sa pretpristupnim zemljama.

Intenzivna saradnja EFSA-e sa institucijama Bosne i Hercegovine nadležnim za sigurnost hrane uspostavljena je 2009. godine.  Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine učestvovali su na brojnim radionicama o procjeni rizika i treninzima o upravljanju krizama, studijskim putovanjima u zemlje EU i specifičnim sastancima naučne mreže EFSA-e, naučnim kolokvijima i konferencijama.

Cilj novog IPA programa (2015-2017) je izgradnja kapaciteta i jačanje spremnosti nacionalnih autoriteta za mogućnost buduće saradnje sa EFSA-om u svojstvu punopravnih članica EU.

Sljedeća faza saradnje bit će usmjerena na podršku prikupljanju i razmjeni podataka o zoonozama,  antimikrobnoj rezistenciji, bolestima koje se prenose hranom i reziduama veterinarskih lijekova. Cilj zajedničkih projektnih aktivnosti u saradnji sa EFSA-om i naučnom zajednicom EU je jačanje spremnosti struktura u Bosni i Hercegovini za predviđanje i reakciju na postojeće, kao i na predstojeće rizike porijeklom iz hrane.

Link na web stranicu EFSA-e: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/international