Trening o bazama podataka za procjenu rizika

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017 u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 21. i 22. juna 2017. godine održan Trening o bazama podataka za procjenu rizika kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Turske, Srbije i Crne Gore. Trening su vodili eksperti iz Španije, Elena Carrasco, Fernando Perez i Arturo Anadón.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, sve mjere koje se primjenjuju shodno propisima o hrani moraju se zasnivati na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere.

Procjena rizika je veoma zahtjevan, naučno utemeljen proces, koji zahtjeva multisektorski i multidisciplinaran pristup i evaluaciju dostupnih podataka od strane eksperata iz različitih oblasti – mikrobiologije, epidemiologije, medicine, veterine, hemije, toksikologije, prehrambene tehnologije i drugih.

EFSAtren2

Jedan od preduslova za procjenu rizika su relevantni podaci za koje je, takođe, nužno osigurati kvalitet, usporedivost i obnovljivost kao realnu osnovu svakog naučnog istraživanja. Izgrađen efikasan sistem sigurnosti hrane i hrane za životinje duž cjelokupnog prehrambenog lanca baziran na procjeni rizika koji će osigurati visok nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača je vizija Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.