UN i EFSA o problemu antimikrobne rezistencije

Svjetski lideri usaglasili su na sastanku na visokom nivou održanom u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku održanom 21. septembra 2016. godine stav da je za rješavanje rastućeg problema antimikrobne rezistencije potreban sveobuhvatan, multisektorski pristup.

Doprinos borbi protiv antimikrobne rezistencije kroz osiguravanje naučnih savjeta o rizicima po zdravlje ljudi i životinja povezanim sa širenjem i prenosom rezistencije u prehrambeni lanac i na životinje daje i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

Eksperti EFSA-e trenutno pripremaju naučno mišljenje sa preporukama za smanjenje korištenja i potrebe za antimikrobnim lijekovima u liječenju životinja. Takođe se sprovodi procjena rizika od antimikrobne rezistencije koja je posljedica ishrane teladi mlijekom koje sadrži rezidue antibiotika. EFSA u svom radu usko sarađuje sa Evropskim centrom za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropskom medicinskom agencijom (EMA).

Opširnije informacije možete pronaći ovdje.