“Turizam Academy”: Besplatni online kursevi za sigurno rukovanje hranom

USAID Projekt razvoja održivog turizma u BiH (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine razvili su sedam specijalizovanih kurseva za sigurno rukovanje hranom, koji su dostupni na online edukativnoj platformi za turističku industriju (https://academy.turizambih.ba).

Ova jedinstvena platforma u Bosni i Hercegovini nudi svima koji učestvuju u bilo kojoj fazi pripreme i posluživanja hrane u turističkom i ugostiteljskom sektoru da besplatno unaprijede svoje znanje o sigurnosti hrane, uključujući osnovne principe higijene hrane. Kursevima mogu pristupiti i svi ostali koji žele usavršiti svoje znanje o sigurnosti hrane i postati konkurentniji na tržištu rada. U ovoj fazi projekta dostupni su sljedeći kursevi:

  • Sanitarno-tehnički i higijenski uslovi i kontrola štetnika,
  • Lična higijena,
  • Rukovanje sirovinama,
  • Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi,
  • Kontaminacija i termička obrada hrane,
  • Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane,
  • Namirnice koje zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pripreme.

Kursevi su razvijeni na osnovu Vodiča za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma, a po njihovom završetku polaznici će dobiti certifikat Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Projekta razvoja održivog turizma u BiH. Stečeno znanje polaznici će moći koristiti u svom svakodnevnom radu, te će na taj način pokazati da se u njihovim objektima provode zakonske mjere koje omogućuju zaštitu zdravlja građana, posjetitilaca i turista u Bosni i Hercegovini.

Neadekvatna higijenska praksa jedan je od vodećih uzroka pojave bolesti i epidemija koje se prenose putem hrane. Stoga su specijalizovane obuke osoblja koje priprema i poslužuje hranu došle u fokus upravljanja rizicima porijeklom iz hrane.

Zahvaljujući bogatstvu različitih utjecaja, Bosna i Hercegovina ima vrhunsku kuhinju i nudi izvrsnu hranu u kojoj uživaju svi njeni posjetioci. Sigurno rukovanje hranom i dobre higijenske prakse važnije su nego ikad, a putnici zbog pandemije COVID-19 pri odlučivanju o sljedećoj destinaciji prioritet daju aspektu sigurnosti.