22. mart, Svjetski dan voda

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, prisustvovao je prezentaciji Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, koja je danas održana u Sarajevu povodom Svjetskog dana voda. Prezentaciju je održana u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako bi upozorila na neprocjenjivu vrijednost vode, ali i njezinu sve veću ugroženost, Generalna skupština Ujedinjenih naroda je na zasjedanju održanom 1993. godine proglasila 22. mart Svjetskim danom voda. U fokusu obilježavanja Svjetskog dana voda 2022. godine su podzemne vode, a njihov značaj ističe se uz slogan „Učinimo nevidljivo vidljivim“.

Podzemne vode su nevidljive, ali njihov utjecaj je svugdje vidljiv. Daleko od očiju, pod našim nogama, podzemne vode su skriveno blago koje obogaćuje naše živote. Skoro sve tekuće slatke vode u svijetu su podzemne vode i koriste se za snabdijevanje vodom za piće, sanitaciju, poljoprivrednu proizvodnju, industriju i ekosisteme.

Ove godine, u saradnji s 30 organizacija, Ujedinjeni narodi žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da više od dvije milijarde ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj vodi te potaknuti aktivnosti usmjerene ka realizaciji 6. globalnog cilja održivog razvoja (Voda i sanitarni uslovi za sve do 2030. godine).

U skladu sa svojim nadležnostima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti s ciljem regulisanja tržišta prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Zahtjevi propisani za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, između ostalog, značajno utječu na zaštitu izvora vode i njihove okoline od mogućnosti bilo kakvog zagađenja. U 2021. godini, Agencija je, u skladu s Mišljenjima Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini donijela 29 rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda.

Uz podršku IPA Twinning projekta, Agencija trenutno provodi dodatno usklađivanje Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće sa zakonodavstvom EU  o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju te i na taj način daje doprinos unaprjeđenju kvaliteta vode.

Povodom Svjetskog dana voda, Ujedinjeni narodi objavili su Izvještaj o razvoju voda u svijetu za 2022. godinu, koji je dostupan na sljedećem linku: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721