68. sjednica Vijeća ministara BiH: Podržani prijedlozi za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 68. sjednici održanoj 18. augusta 2016. godine, donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje i Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.

Izmjenama i dopunom Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje mijenjaju se i dopunjuju maksimalno dozvoljene količine neželjenih supstanci u hrani za životinje u skladu sa propisima EU koji uređuju predmetnu oblast. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima donesen je na zahtjev proizvođača, zbog toga što su donošenjem drugih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini prevaziđeni zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), te je opravdano i prioritetno stavljanje van snage istog.

Na 68. sjednici Vijeća ministara BiH, na prijedlog Agencije, takođe je razmotrena i usvojena Informacija o načinu rješavanja područja zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini u cilju osiguravanja funkcionalnosti sistema. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH,  Agencija će po hitnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, radi potpunog usklađivanja istih sa Uredbom EU 1151/2012 o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene prozvode, kao i prateće odluke koje su potrebne za implementaciju navedenih propisa.

Vijeće ministara je, takođe na prijedlog Agencije, na 68. sjednici razmotrilo i usvojilo Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Odluku o jednokratnoj naknadi za rad Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, te Informaciju o poduzetim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 21. sjednice održane 2.9.2015. godine.

Na istoj sjednici Vijeća ministara, na prijedlog Vijeća za GMO, usvojen je Izvještaj o radu Vijeća za genetički modificirane organizme za period  1.1. – 31.12.2015. godine sa zaključcima kojima se zadužuje Vijeće za GMO da pruži svu neophodnu naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u vezi sa implementacijom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti GMO. Agencija za sigurnost hrane BiH obavezuje se da, u svojstvu centralnog nadležnog tijela za GMO, nastavi aktivnu koordinaciju sa nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, radi daljnjeg jačanja sistema u oblasti genetički modificiranih organizama.