7. juni, Svjetski dan sigurnosti hrane

U skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda usvojenom 2018. godine, 7. juni je proglašen Svjetskim danom sigurnosti hrane. Cilj Svjetskog dana sigurnosti hrane je privlačenje pažnje javnosti i poticanje mjera prevencije, otkrivanja i upravljanja epidemijama uzrokovanim hranom, te davanje podrške sigurnom snabdjevanju hranom, zdravlju ljudi, ekonomskom napretku, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju.

Tema ovogodišnjeg dana sigurnosti hrane, Sigurna hrana danas za zdravo sutra“, ukazuje na trenutnu i dugoročnu korist proizvodnje i konzumacije sigurne hrane za ljude, planet i ekonomiju. Prepoznavanje sistemske povezanosti između zdravlja ljudi, životinja, bilja, okoliša i ekonomije pomoći će zadovoljavanju naših budućih potreba za hranom.

Bolesti prenosive hranom pogađaju pojedince u svim dobnim grupama, a posebno djecu mlađu od pet godina koja žive u zemljama sa niskim prihodima. Kako bi se smanjilo opterećenje koje uzrokuju bolesti prenosive hranom, Svjetska zdravstvena skupština (WHA) je 2020. godine donijela odluku o jačanju napora na unaprjeđenju sigurnosti hrane. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), u saradnji sa državama članicama i drugim relevantnim organizacijama, zajedno obilježavaju Svjetski dan sigurnosti hrane.

Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, a ujedno i povodom 15 godina od uspostavljanja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Bijeljini će 07. juna 2021. godine biti održana sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na kojoj će predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH razmatrati trenutno stanje i aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem unaprjeđenja sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Iako su za sigurnost hrane, shodno Zakonu o hrani, primarno odgovorni subjekti u poslovanju sa hranom, nadležne institucije i potrošači takođe imaju veoma značajnu ulogu u lancu „od polja do stola“, a sve kako bi se omogućilo da hrana koju namjeravamo konzumirati bude sigurna. Sigurnost hrane je zajednički posao!