98. sjednica VM BiH: Usvojeni izvještaji o radu Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda i Vijeća za GMO za 2016. godinu

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici održanoj 12. aprila 2017. godine, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju biti priznate od strane Komisije i moraju imati Rješenje Agencije da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj 26/10).

U 2016. godini Komisija je razmatrala 28 zahtjeva za postupak priznavanja voda i stavljanja istih na tržište Bosne i Hercegovine, te donijela 24 Mišljenja o priznavanju, a za još 4 predmeta nastavljeno je rješavanje u 2017. godini.

U navedenom izvještajnom periodu u „Službenom glasniku BiH, broj 74/16” objavljena je ažurirana Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Popis stonih voda u Bosni i Hercegovini. Lista i Popis objavljeni su blagovremeno i na web stranici Agencije, a o svemu su obavještavani nadležni inspekcijski organi u cilju osiguravanja implementacije propisa u ovoj oblasti.

U Bosni i Hercegovini su dosad priznate ukupno 62 vode, od čega 29 prirodnih mineralnih voda, 24 prirodne izvorskih vode i 9 stonih voda. Sve priznate vode upisane su u Registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu Vijeća za GMO za 2016. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužilo Vijeće za GMO da pruži svu neophodnu naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa implementacijom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti genetički modificiranih organizama. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavezuje se da u svojstvu centralnog nadležnog tijela za genetički modificirane organizme, nastavi aktivnu koordinaciju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Vijećem za GMO sa ciljem daljnjeg jačanja sistema u oblasti genetički modificiranih organizama.