Afrička svinjska kuga: rizici porijeklom iz hrane za životinje, prostirke i transporta

U posljednjem naučnom mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o afričkoj svinjskoj kugi razmatrani su rizici prenosa virusa u nezahvaćene regije EU različitim putevima, kao što su hrana za životinje, materijali za prostirku i prazna prevozna sredstva na povratku iz zahvaćenih područja.

Zaključeno je da je potencijal za prenos virusa ovim putevima manji u odnosu na neke druge (premještanje živih domaćih svinja ili dopuštanje kontakta između divljih svinja i domaćih svinja), ali rizik ne može biti u potpunosti isključen.

Razvijen je model za rangiranje rizika iz različitih načina prenosa ili matrica metodom prikupljenog ekspertnog znanja (EKE, Expert knowledge elicitation). EKE je zasnovan na dokazima dobivenim pretraživanjem literature i javnim konsultacijama.

Sedamnaest proizvoda i matrica procijenjeno je i rangirano prema relativnoj vjerovatnosti kontaminacije virusom u područjima zahvaćenim afričkom svinjskom kugom i infekcije svinja u nezahvaćenim područjima. Kompozitna hrana za životinje, aditivi u hrani za životinje i kontaminirana vozila bili su najviše rangirani.

Kako bi se reducirao rizik od unosa virusa na farme svinja putem hrane za životinje, prostirki i prevoznih sredstava, naučnim mišljenjem preporučuje se striktno pridržavanje relevantnih procesa  dekontaminacije i skladištenja za sve proizvode koji se premještaju iz teritorija zahvaćenih afričkom svinjskom kugom u nezahvaćene teritorije.

Naučno mišljenje o svojstvima različitih matrica za prenos virusa afričke svinjske kuge dostupno je na sljedećem linku.