Agencija podržava „Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini“

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podržat će, shodno svojim nadležnostima, „Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini“, te će aktivno učestvovati u implementaciji dijela projekta koji se odnosi na sigurnost hrane i proces certifikacije i promocije tradicionalnih bosanskohercegovačkih prehrambenih proizvoda.

O projektnim aktivnostima i mogućnostima saradnje s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), koja je zadužena za implementaciju projekta, razgovarano je na sastanku održanom 4. marta 2021. godine u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije, sa saradnicima je upoznao projektni tim o mogućnostima podrške koju Agencija može pružiti kako bi doprinijela oporavku bosanskohercegovačkog turizma od utjecaja pandemije COVID-19, što je jedan od ciljeva projekta.

Ibrahim Osta, šef projekta, informisao je predstavnike Agencije o planovima i aktivnostima koje će biti implementirane u sklopu projekta.

Na sastanku su istaknuti veoma dobri rezultati projekata u čijoj su implementaciji u proteklom periodu učestvovali USAID i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, među kojima su projekti FARMA I i FARMA II.

Prema procjenama Svjetske turističke organizacije (UNWTO), povratak turizma na nivo iz 2019. godine nije moguć do 2024. godine, a podaci iz septembra 2020. godine pokazuju da je promet u turizmu u Bosni i Hercegovini opao za 85,6% u odnosu na 2019. godinu.