Agencija za sigurnost hrane BiH primjer dobre prakse uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Rezultati uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljeni su na radionici održanoj 16. februara 2017. godine u Sarajevu, a kao primjer dobre prakse uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole predstavljen je model ovog sistema u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Radionica je održana u organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (CHJ MFiT BiH), a rezultat je dogovora rukovodstava CHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH o jačanju institucionalne saradnje kako bi se i kroz razmjenu iskustava unaprijedio sistem kontrola i upravljanja budžetskim sredstvima.

CHJ MFiT BiH, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH,  kreirala je model i smjernice za sistem finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, a na spomenutoj radionici revizorima Ureda za reviziju institucija BiH predstavnici CHJ MFiT BiH prezentirali su rezultate uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svim institucijama Bosne i Hercegovine.