BfR: Informacije o fipronilu

Njemački institut za procjenu rizika (BfR) napravio je procjenu utjecaja na zdravlje za insekticid fipronil na osnovu količina ove materije izmjerene u kokošjim jajima i mesu koje potječe sa farmi u Belgiji, te povezanosti sa prekoračivanjem akutne referentne doze (ARfD). ARfD dobivena je na osnovu neurotoksičnih studija na štakorima, uz korekciju sa sigurnosnim faktorom 100. Vrijednost ARfD iznosi 0,009 mg/kg tjelesne mase. ARfD predstavlja količinu materije po kilogramu tjelesne mase koja se može unijeti hranom tokom jednog dana bez vidljivog rizika za potrošača.

Prekoračenje ARfD-a ne znači da odmah dolazi do štetnog utjecaja na zdravlje, ali prema trenutnim naučnim spoznajama, ukazuje na mogućnost povećanog rizika za zdravlje ljudi nakon konzumacije kontaminiranih kokošjih jaja.

Prema prehrambenim navikama Nijemaca, ARfD nije prekoračena niti u jednoj dobnoj grupi, dok je prema evropskim prehrambenim navikama prekoračena u slučaju djece kada iznosi 1,6 za kokošja jaja. To bi otprilike značilo da dijete čija je tjelesna masa 10 kg pojede u jednom danu 2 jajeta sa količinom od 1,2 mg/kg fipronila (u ovom slučaju najveća utvrđena količina u kokošjim jajima).

Osim toga izračunato je da najveća količina kod koje ne bi bilo zdravstvenog rizika ni za koju dobnu grupu iznosi 0,72 mg/kg fipronila (ili suma fipronila i njegovih metabolita izraženih kao fipronil).
Sve ostale, do sada utvrđene količine fipronila u jajima i mesu, neće dovesti do prekoračivanja ARfD.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku.