BfR: Objavljen Food Safety Almanac, 4. izdanje

Njemački savezni institut za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) objavio je 4. izdanje priručnika Food Safety Almanac koji sadrži pregled nadležnih institucija i strukture sistema sigurnosti hrane i hrane za životinje u 38 zemalja u Evropi sa naglaskom na procjenu rizika.

Priručnik je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o sistemu sigurnosti hrane i institucijama nadležnim za sigurnost hrane, a osobito zaposlenima u institucijama nadležnim za sigurnost hrane, medijima, udruženjma potrošača, prehrambenoj industriji i naučnicima. Food Safety Almanac obuhvaća sve članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku te Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Globalizacija proizvodnje i trgovine hranom predstavlja novi izazov za zaštitu zdravlja potrošača. Sigurnost hrane i hrane za životinje mora biti osigurana duž cijelog globalnog i kompleksnog lanca opskrbe hranom. To dovodi do povećanja broja zahtjeva koje je potrebno realizirati kroz naučne procjene rizika, reduciranje rizika u hrani i komunikaciju rizika.

Efikasnom saradnjom nadležnih institucija unaprjeđuje se sigurnost hrane u Evropi. Ukoliko su sve zainteresovane strane upoznate sa ključnim akterima i zakonodavnim okvirom, moguće je ostvariti efikasnu zaštitu zdravlja potrošača te izbjeći dupliranje poslova

Food Safety Almanac možete preuzeti na sljedećem linku.