Bosna i Hercegovina se pridružuje EFSA-i u kampanji za zaustavljanje afričke svinjske kuge (#StopASF)

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), uz podršku Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, provest će u našoj zemlji tokom 2023. godine kampanju o afričkoj svinjskoj kugi (ASK). Sada već četvrtu godinu zaredom, kampanja #StopASF podiže svijest među farmerima, lovcima i veterinarima u 18 evropskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, o ovoj visoko zaraznoj bolesti i potiče ih da preduzmu mjere kako bi zaustavili njeno širenje.

“Tokom posljednje decenije, afrička svinjska kuga je imala dramatičan uticaj na evropski sektor svinjogojstva i nastavlja da remeti lokalnu i regionalnu ekonomiju. Iako posljednje brojke pokazuju ohrabrujuće znakove da su napori da se zaustavi širenje virusa efikasni, slika u cijeloj Evropi nikako nije univerzalno pozitivna i moramo ostati na oprezu. Farmeri, lovci i veterinari imaju posebno važnu ulogu u prijavljivanju sumnjivih slučajeva”, rekao je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA-e.

Kampanja #StopASF potiče komercijalne i dvorišne uzgajivače svinja, veterinare i lovce da ‘otkrivaju, sprječavaju i prijavljuju’ slučajeve ASK kod svinja i divljih svinja. Provodi se u partnerstvu sa lokalnim vlastima u osamnaest zemalja, a u Bosni i Hercegovini s Agencijom za sigurnost hrane, koja je kontakt tačka EFSA-e.

“Kampanja “StopASF” ima veoma značajnu ulogu u prevenciji, pravovremenoj detekciji i suzbijanju afričke svinjske kuge. Kao partnerska institucija EFSA-e, podržavamo kampanju kroz promociju i distribuciju informativnih materijala, koje ćemo nastojati razmijeniti sa svim ključnim akterima u oblasti zaštite zdravlja životinja, u prvom redu Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i nadležnim entitetskim ministarstvima poljoprivrede, te veterinarskim organizacijama”, izjavio je dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne iHercegovine.

Prema novom izvještaju koji je objavila EFSA, u u odnosu na prethodnu godinu, u 2022. godini broj slučajeva ASK kod svinja i populacije divljih svinja značajno je opao u Rumuniji, Poljskoj i Bugarskoj. Međutim, ASK se ponovo pojavila u Grčkoj i Češkoj i nastavlja da se širi u zemljama koje su susjedne EU, kao što su Srbija i Moldavija. Prvi slučajevi ASK prijavljeni su u 2022. godini u Sjevernoj Makedoniji.

Učite, angažirajte se, dijelite

Za više informacija, posjetite web stranicu EFSA-ine kampanje o ASK (https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/ba/) na kojoj možete pogledati i preuzeti informativne članke, infografike, materijale za objave na društvenim mrežama i druge materijale.

Kao agencija EU, EFSA podliježe Uredbi (EU) 2018/1725, koja ima jednaku pravnu vrijednost kao Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR) koja se primjenjuje u državama članicama EU i koja je usklađena sa GDPR pravilima i principima o zaštiti ličnih podataka.