Članovi Upravnog odbora Agencije posjetili „Eko sir Puđa d.o.o Livno“

Članovi Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine boravili su 23. oktobra 2023. godine u radnoj posjeti Livnu, gdje je održana XXXVIII. sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i upriličen obilazak preduzeća „Eko sir Puđa d.o.o Livno“.

U sklopu posjete, Tomislav Puđa, vlasnik preduzeća i Darko Čobanov, menadžer kvaliteta upoznali su dr.sci Džemila Hajrića, direktora Agencije i članove Upravnog odbora Agencije sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje sira u livanjskom kraju, koja seže do 1886. godine i osnivanja Zemaljske poljoprivredne stanice u čijem sastavu je bila i sirana.

Uz obilazak proizvodnog pogona, gosti su imali priliku vidjeti kako funkcionira savremeni proces proizvodnje sira, od termičke obrade i sirenja mlijeka, prešanja i zrenja, pa do pakovanja i skladištenja sira. Također su upoznati sa izazovima i zahtjevima u pogledu izvoza i osiguranja dovoljnih količina mlijeka, kao i s fiskalnim opterećenjima sa kojima se suočavaju proizvođači sira u Bosni i Hercegovini.

„Eko sir Puđa“ od kooperanata godišnje otkupljuje i prerađuje oko 5,5 miliona litara kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, a polovica toga koristi se za proizvodnju „Livanjskog sira“, jednog od tri proizvoda u Bosni i Hercegovini sa registriranom oznakom geografskog porijekla.

Livanjski sir ujedno je prvi proizvod iz Bosne i Hercegovine i zemalja u procesu pristupanja EU za koji je podnesen zahtjev za registraciju oznake geografskog porijekla na nivou Evropske unije, što je bila i jedna od tema XXXVIII. sjednice Upravnog odbora.

Nakon što je, posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Evropskoj komisiji podnesen zahtjev za registraciju oznake geografskog porijekla Livanjskog sira na nivou EU, urađene su određene dopune dokumentacije, te se očekuje odgovor Evropske komisije.

Direktor Agencije i članovi Upravnog odbora, uz zahvalnost na pozivu i gostoprimstvu, istaknuli su kontinuiranu i veoma otvorenu saradnju sa proizvođačima tradicionalnog livanjskog sira. Osim postupka registracije oznaka geografskog porijekla, Agencija je kroz izradu propisa o higijeni i službenim kontrolama hrane, te kvaliteti proizvoda od mlijeka, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH i uz podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, omogućila pravni osnov za proizvodnju i stavljanje na tržište ovih proizvoda, a nastavit će pružati podršku proizvođačima, shodno svojim nadležnostima.