Direktor Agencije na 30. zasjedanju CCEURO

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je na 30. zasjedanju Koordinacionog odbora FAO/WHO za Evropu (CCEURO), koje je održano u periodu od 3.-7. oktobra 2016. godine u Astani, Kazahstan.

Antimikrobna rezistencija iz perspektive sigurnosti hrane bila je jedna od ključnih tema zasjedanja CCEURO, te je ovom prilikom konstatirano da je borba protiv antimikrobne rezistencije jedan od prioriteta u Evropi. Zemlje članice CCEURO iskazale su opredjeljenje za saradnju sa članicama Codexa i drugih međunarodnih organizacija u suzbijanju ove globalne prijetnje po zdravlje ljudi. Radna grupa za antimikrobnu rezistenciju će stoga podržati jačanje mjera koje se trenutno provode u suzbijanju antimikrobne rezistencije kroz unaprjeđenje zakonodavnog okvira u skladu sa najnovijim naučnim i tehnološkim dostignućima.

Nakon rasprave o stanju sigurnosti i kvalitete hrane u regionu, zaključeno je da se hemijski kontaminanti poput endokrinih disruptora i morskih biotoksina uslijed klimatskih promjena pojavljuju u područjima u kojima ih ranije nije bilo, što izaziva određenu zabrinutost. Takođe je zaključeno da porast online prodaje hrane uzrokuje određene izazove za kontrolu hrane, te da je zbog kontinuiranog razvoja novih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru veoma važno procijeniti rizike i korist koje donosi upotreba nove tehnologije u prehrambenim sistemima.

Na 30. zasjedanju CCEURO takođe je razmatrana realizacija Strateškog plana Codexa 2014.-2019, te pripremne aktivnosti za izradu nove strategije za period 2020 – 2025. godina.