Direktor Agencije na 39. zasjedanju Komisije Codex Alimentarius

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu delegata Bosne i Hercegovine, učestvovao je na 39. zasjedanju Komisije Codex Alimentarius, koje je održano u periodu od 27. juna – 1. jula 2016. godine u Rimu. Pored usvajanja novih i revizije postojećih standarda sigurnosti i kvaliteta hrane, na 39. zasjedanju Komisije je donesena odluka o formiranju privremene međuvladine radne grupe za antimikrobnu rezistenciju.

Na dnevnom redu je, takođe, bio izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije, te je za predsjedavajuću ponovo izabrana Awilo Ochieng Pernet (Švicarska), a za zamjenike predsjedavajuće Guilherme Antonio da Costa Jr. (Brazil), Yayoi Tsujiyama (Japan) i Mahamadou Sako (Mali).

Obzirom da se Bosna i Hercegovina u procesu evropskih integracija, shodno Kopenhagenskim kriterijima, obavezala preuzeti i implementirati cjelokupno pravno naslijeđe Evropske unije (acquis communautaire), koje je zasnovano na standardima Codex Alimentariusa, direktor Agencije je na 39. zasjedanju podržao stavove i pozicije predstavnika Evropske unije.