Direktor Agencije prisustvovao skupu održanom povodom predsjedavanja Republike Češke Vijećem EU

Na poziv Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je na skupu organiziranom u povodu predsjedavanja Republike Češke Vijećem Evropske unije, koji je održan 22. septembra 2022. godine u Mostaru.

Na skupu je promovisan jedan od ciljeva razvojne saradnje u Bosni i Hercegovini kojim se posebno doprinosi procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a to je „Sigurnija hrana: odgovorna poljoprivreda, veterinarske i sanitarne laboratorije i inspektorati“.

Tom prilikom direktor Hajrić zahvalio je Nj.E. Ivani Hlavsovoj, ambasadorici Republike Češke u Bosni i Hercegovini na dosadašnjoj podršci Vlade Republike Češke institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Posebno je naglasio značaj projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji je finansiran sredstvima Vlade Republike Češke, a implementiran od strane Češke razvojne agencije. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, bila je korisnik projekta u dijelu koji se odnosi na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. Projekt je bio u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije za oblast sigurnosti hrane.